Forsøgspersoner

På Center for Aktiv Sundhed (CFAS) udfører vi videnskabelige forskningsprojekter, hvor vi bl.a. undersøger hvilken form for træning, der er den bedste til forskellige målgrupper, herunder patienter med længerevarende sygdomme som fx type 2 diabetes, cancer og KOL. Men vi laver også andre forsøg; fx tester vi i øjeblikket sundhedseffekten af vinterbadning. Vi har derfor ofte brug for både raske og syge forsøgspersoner.

Som forsøgsperson medvirker du til, at der opnås ny viden, som på længere sigt f.eks. kan forebygge eller helbrede en bestemt sygdom.

Overvejer du at blive forsøgsperson, bør du læse brochuren: Før du beslutter dig (PDF)

Det er altid frivilligt at deltage i et videnskabeligt forsøg, og selvom du har sagt ja, kan du til enhver tid fortryde og trække dig fra forsøget. Du skal også altid være opmærksom på, at du ved tilfældig lodtrækning kan ende i en kontrolgruppe, som ikke modtager den aktuelle intervention. Man kan altså ikke selv vælge, hvilken gruppe man kommer i.