CFAS Symposium 2015 "Fysisk træning som behandling"

October 26, 2015


CFAS Symposium - Fysisk træning som behandling

Center  for  Aktiv  Sundhed indbyder til fagligt symposium d. 30 oktober 2015. CFAS symposiet vil give en introduktion  til  de  mange  forskningsprojekter,  der  aktuelt  foregår  på centeret samt en introduktion til CFAS ambassadør-princippet, hvor vi inviterer sundhedsfaglige repræsentanter fra kommunerne til at blive en del af centerets netværk.

Center for Aktiv Sundhed (CFAS) (www.aktivsundhed.dk) vil med udgangspunkt i basal forskning og foreliggende evidens udvikle nye træningsformer der kan anvendes som ideel behandling af personer med en række kroniske sygdomme med fælles behandlingsudfordringer.

Et centralt princip i centeret er, at den forskning, der foregår i laboratorierne, kan finde direkte anvendelse ude i den virkelige verden ­ både på hospitaler, i kommuner og hos den enkelte borger. Dette CFAS symposium henvender sig til fagfolk, som f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker eller andre, der er interesseret i at blive klædt på til at bære CFAS­ideen ud i det omgivende samfund. CFAS symposiet vil give en introduktion til de mange forskningsprojekter, der aktuelt foregår i CFAS og til CFAS ambassadør princippet.

Målet er at skabe et korps af certificerede CFAS ambassadører, der er organiserede i et netværk, hvor de løbende bliver opdatereret om den nyeste viden indenfor fysisk træning som behandling og kan få svar på aktuelle spørgsmål relateret til emnet og til CFAS' virksomhed.

Program: CFAS_Symposium_2015_Program.pdf

Dato: 30. oktober 2015

Sted: Auditorium I på Rigshospitalet, København

Pris: 250 kr.

Deadline for tilmelding: 26. oktober 2015

Eventuelle spørgsmål, så skriv til: cfas.rigshospitalet@regionh.dk