CFAS Kursus: Fysisk træning som præoperativ optimering for kræftpatienter

Dato: 5. & 6. oktober, 2020, 08.30-16.00
Tilmelding til dette kursus er lukket. (for at komme på venteliste send en email til: anna.sundberg@regionh.dk)


Sted: Scandic Hotel Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre
Pris: 3000 DKK
Program: Download her


Tilmelding til dette kursus er lukket
For at komme på venteliste send en email til: anna.sundberg@regionh.dk

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed (CFAS, Rigshospitalet) udvikler med udgangspunkt i basal og klinisk forskning træningsformer og ideer til at supplere den behandling der allerede findes til kræftpatienter. Med dette 2-dages kursus for fysioterapeuter og andet sundhedsfagligt personale, vil vi gerne formidle vores viden om fysisk træning i relation til kræftpatienter under behandling, og en række anerkendte forskere præsenterer på dette kursus deres nyeste forskning indenfor emnet.


Kursusundervisere: 

Ismail Gögenur

Professor, overlæge dr.med. Ismail Gögenur, Center for Surgical Science, Sjællands ­Universitetshospital

Ismail er dedikeret til udviklingen og implementeringen af nye kirurgiske behandlinger samt undervisning. Ismail har en særlig interesse i minimal invasiv kirurgi med fokus på kolorektal kræft. Kirurgisk patofysiologi har været Ismails primære forskningsområde. Under dette emne har Ismail haft et øget fokus på udviklingen af behandlingsstrategier i den perioperative periode for at forbedre kort- og langtidsonkologiske outcomes.

Jesper Frank Christensen

Gruppeleder, Postdoc, Ph.D., Trygfondens Center for Aktiv Sundhed

Jespers vigtigste forskningsinteresser inkluderer:
I) Oprettelse og udvikling af humane forsøg, der undersøger træning som kræftmedicin, herunder muskel-til-tumor-crosstalk og andre træningsinducerede anti-kræftmekanismer.
II) Udvikling af evidensbaserede fysiske træningsinterventioner som understøttende strategier i hele patientforløbet under og efter primær anticancer terapi

Jon Kroll Bjerregaard

Læge, Ph.D., Onkologi, Syddansk Universitet

Jon har speciale i mave- og tarmkræft og har blandt andet beskæftiget sig med prognostiske og prediktive faktorer for bugspytkirtel kræft samt undersøgt effekten af flere forskellige præperater til behandling af en række af forskellige mave- og tarm kræfttyper.

Julie Midtgaard

Senior forsker, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning, Rigshospitalet og Københavns Universitet

Julie har arbejdet med sundhedsfaglig forskning siden 2001. Julies fokus er og har været på udvikling, tværvidenskabelig evaluering og implementering af interventioner målrettet ændring og fastholdelse af sundhedsadfærd. Aktuelt er Julie særlig interesseret i at udvikle og afprøve pragmatiske (virkelighedsnære) forskningsdesigns, der understøtter generalisering til og anvendelighed af forskningsviden i praksis.