Formidling

En væsentlig del af Center for Aktiv Sundheds (CFAS) opgave er at formidle viden til både raske og syge mennesker.                           

Centerets formidling hviler på en evidensbaseret faglighed og et ønske om at formidle forskningsresultater direkte fra forskerne til slutmodtagerne på en let tilgængelig måde. 
Vi afholder hver år et symposium om ”Exercise as Medicine” og uddanner fagpersonale over hele landet i fysisk aktivitet og træning som behandling (CFAS ambassadørprogram).

Derudover producerer vi materiale til undervisning og booklets, der informerer om og motiverer til fysisk aktivitet.

Eksempler på CFAS' formidling til befolkningen:

Eksempler på CFAS' formidling til fagprofessionelle:

Disse aktiviteter skal sikre, at læger, fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle i hele landet har let adgang til den nyeste forskning inden for fysisk aktivitet og sundhed.

Eksempler på CFAS' formidling til beslutningstagere:

  • CFAS udarbejder inspirationsoplæg til f.eks. kommunernes sundhedspolitik
  • CFAS deltager i debatprogrammer med politikere, f.eks. på Folkemødet, i DR Deadline og lignende fora
  • CFAS er repræsenteret i Vidensråd for Forebyggelse og er rådgivende for Sundhedsstyrelsen i forhold til fysisk aktivitet og sundhed

Målet med disse aktiviteter er at skabe en infrastruktur og lovgivning, der gør det attraktivt at være fysisk aktiv i dagligdagen, samt at sikre, at forskningsbaseret fysisk træning som behandling i højere grad bliver udbudt i offentligt regi.