Bente

Hvad vil vi?

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed (CFAS) vil med udgangspunkt i forskningen udvikle nye træningsformer, der kan anvendes som ideel behandling af personer med en række længerevarende sygdomme, der har fælles behandlingsudfordringer.

I kommunernes sundhedscentre vil vi teste de fysiske træningsformer, der har givet lovende resultater i laboratoriet. De metoder, der viser sig bedst egnet, bliver videreformidlet til landets kommuner.

CFAS’ organisation indebærer, at der kan skabes forandring af praksis på relativt kort sigt.

Baggrund

Der er sket et paradigmeskift inden for behandling af patienter med kroniske sygdomme. I mange år har det været kendt, at regelmæssig fysisk aktivitet kan forebygge flere alvorlige, længerevarende sygdomme. Det nye er, at fysisk træning også har en plads i behandlingen af en lang række kroniske sygdomme, fx type 2-diabetes/metabolisk syndrom, hjertekarsygdomme, visse cancerformer, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og leversygdomme. I nogle tilfælde har træning som behandling vist sig helt at kunne erstatte medicin og i andre tilfælde kan træningen fungere som supplement til en traditionel medicinsk behandling.

I dag findes der betydelig viden om effekten af træning hos raske personer og særligt sportsfolk. Men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål omkring træningsform, intensitet og varighed i forbindelse med de nævnte alvorlige, længerevarende sygdomme. Samtidig er det forbundet med store udfordringer at overføre resultaterne fra superviseret træning til situationer, hvor den enkelte person træner på egen hånd – og sidstnævnte træningsform er langt den billigste og letteste at udbrede.