Parkinsons sygdom

Mellem 5.000 og 6.000 mennesker i Danmark lider af Parkinsons sygdom. Sygdommen starter typisk i 65-års alderen, men hos 5-10% er sygdomsdebut før 40-års alderen.

Sygdommen ses en anelse hyppigere hos mænd end hos kvinder. Årsagen til sygdommen er, at de dopaminproducerende nerveceller i substantia nigra i basalganglierne går til grunde. Patienterne debuterer ofte med halvsidige symptomer fra over- og/eller underekstremiteter, men symptomerne breder sig som regel, efterhånden som sygdommen skrider frem, til resten af kroppen. Typiske symptomer er håndrysten, stive og langsomme bevægelser samt problemer med finmotorikken. Senere udvikles en ludende kropsholdning, en langsom og slæbende gang med nedsat medsving af armene og balanceproblemer. Stemmen kan blive monoton og klangløs, og der kan opstå synkeproblemer. Symptomer fra det autonome nervesystem er almindelige i form af obstipation, vandladningsproblemer og hos nogle potensproblemer samt ortostatisk hypotension. Søvnforstyrrelser og depression forekommer også senere i sygdomsforløbet. Nogle får hukommelsesproblemer, nedsat opmærksomhed og nedsat initiativ. Ca. 20% får langsomt fremadskridende demens.

 

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning

Der er nogen evidens for den positive effekt af fysisk træning. Et Cochrane-review fra 2010 (1) vurderer betydningen af træning på gangbånd. Analysen inkluderede 8 forsøg med i alt 203 deltagere. Træning på gangbånd øgede ganghastighed, skridtlængde og gangdistance. Konklusionerne var i overensstemmelse med et systematisk review fra 2008 (2). Disse analyser adderer til en metaanalyse fra 2001 (3), der byggede på 12 kontrollerede studier (4-13) med mange forskellige former for terapi, omfattende fysisk træning, sensorisk træning og mobilitetstræning. Varigheden af den fysiske træning var 3-21 uger med i alt 9-157,5 timers træning. Samlet fandtes signifikant effekt på ganghastigheden.

I et studie med et prospektivt, overkrydset design undersøgte man effekten af 4 ugers træning på løbebånd med delvis støtte af kropsvægten og almindelig fysioterapi (n=10). I studiet fandt man, at den aerobe træning i forhold til uspecifik fysioterapi forbedrede patienternes evne til at klare sig i dagligdagen (activity of daily living (ADL)) og muskelfunktion (14). I et senere studie blev patienterne randomiseret til samme form for træning eller fysioterapi (15) (n=24) og fulgt i 6 måneder. Træningen havde vedvarende effekt, især på gangfunktionen.

I et studie blev 33 patienter randomiseret til gangtræning i 4 uger eller konventionel fysioterapi.  Gangtræningen havde positiv effekt på gangfunktionen (16). Randomisering til 10 ugers træning med eller uden supervision af fysioterapeut viste, at superviseret træning har større effekt end et træningsprogram, der udføres i hjemmet af patienten alene (17).

 

Mulige mekanismer

Parkinson-patienter har ændret frekvensmodulering af de motoriske enheder ved initiering af en muskelkontraktion (18). Medicinsk behandling i form af L-DOPA indebærer, at de motoriske enheder lettere rekrutteres (18) og bedrer energiudnyttelsen under fysisk aktivitet (19).

 

Træningstype

Patienter med Parkinsons sygdom skal om muligt motiveres til at følge de generelle anbefalinger. Træningen skal dog individualiseres og vil være afhængig af sygdomsstadiet. Om muligt bør patienterne gennemføre et træningsprogram, der indeholder både konditions- og styrketræning samt træning af balance og koordination. Auditorisk rytmestimulation kan forsøges med henblik på at stimulere til øget ganghastighed.

Man bør forsøge aerobe træning på gangbånd med støtte i det omfang, det er nødvendigt. Der startes ved den intensitet, patienten kan klare, og træningens varighed øges gradvist indtil 10 minutter. Herefter øges intensiteten gradvist. Træning af balance og muskelstyrke bør forsøges.

 

Kontraindikationer

Ingen generelle.

 

Skrevet af Bente Klarlund Pedersen. Teksten findes også i publikationen: Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen, 2011

 

Referencer

(1)   Mehrholz J, Friis R, Kugler J, Twork S, Storch A, Pohl M. Treadmill training for patients with Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2010 Jan;%20;(1):CD007830.
(2)   Goodwin VA, Richards SH, Taylor RS, Taylor AH, Campbell JL. The effectiveness of exercise interventions for people with Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis. Mov Disord 2008 Apr 15;23(5):631-40.
(3)   de Goede CJ, Keus SH, Kwakkel G, Wagenaar RC. The effects of physical therapy in Parkinson's disease: a research synthesis. Arch Phys Med Rehabil 2001 Apr;82(4):509-15.
(4)   Schenkman M, Cutson TM, Kuchibhatla M, Chandler J, Pieper CF, Ray L, et al. Exercise to improve spinal flexibility and function for people with Parkinson's disease: a randomized, controlled trial. J Am Geriatr Soc 1998 Oct;46(10):1207-16.
(5)   Patti F, Reggio A, Nicoletti F, Sellaroli T, Deinite G, Nicoletti F. Effects of rehabilitation therapy in Parkinsons' disability and functional independence. J Neurol Rehabil 1996;10:223-31.
(6)   Thaut MH, McIntosh GC, Rice RR, Miller RA, Rathbun J, Brault JM. Rhythmic auditory stimulation in gait training for Parkinson's disease patients. Mov Disord 1996 Mar;11(2):193-200.
(7)   Kamsma YPT, Brouwer W.H., Lakke JPW. Training of compensation strategies for impaired gross motor skills in Parkinson's disease. Physiother Theory Pract 1995;11:209-29.
(8)   Dam M, Tonin P, Casson S, Bracco F, Piron L, Pizzolato G, et al. Effects of conventional and sensory-enhanced physiotherapy on disability of Parkinson's disease patients. Adv Neurol 1996;69:551-5.:551-5.
(9)   Muller V, Mohr B, Rosin R, Pulvermuller F, Muller F, Birbaumer N. Short-term effects of behavioral treatment on movement initiation and postural control in Parkinson's disease: a controlled clinical study. Mov Disord 1997 May;12(3):306-14.
(10)   Comella CL, Stebbins GT, Brown-Toms N, Goetz CG. Physical therapy and Parkinson's disease: a controlled clinical trial. Neurology 1994 Mar;44(3 Pt 1):376-8.
(11)   Gauthier L, Dalziel S, Gauthier S. The benefits of group occupational therapy for patients with Parkinson's disease. Am J Occup Ther 1987 Jun;41(6):360-5.
(12)   Palmer SS, Mortimer JA, Webster DD, Bistevins R, Dickinson GL. Exercise therapy for Parkinson's disease. Arch Phys Med Rehabil 1986 Oct;67(10):741-5.
(13)   Formisano R, Pratesi L, Modarelli FT, Bonifati V, Meco G. Rehabilitation and Parkinson's disease. Scand J Rehabil Med 1992 Sep;24(3):157-60.
(14)   Miyai I, Fujimoto Y, Ueda Y, Yamamoto H, Nozaki S, Saito T, et al. Treadmill training with body weight support: its effect on Parkinson's disease. Arch Phys Med Rehabil 2000 Jul;81(7):849-52.
(15)   Miyai I, Fujimoto Y, Yamamoto H, Ueda Y, Saito T, Nozaki S, et al. Long-term effect of body weight-supported treadmill training in Parkinson's disease: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2002 Oct;83(10):1370-3.
(16)   Yang YR, Lee YY, Cheng SJ, Wang RY. Downhill walking training in individuals with Parkinson's disease: a randomized controlled trial. Am J Phys Med Rehabil 2010 Sep;89(9):706-14.
(17)   Dereli EE, Yaliman A. Comparison of the effects of a physiotherapist-supervised exercise programme and a self-supervised exercise programme on quality of life in patients with Parkinson's disease. Clin Rehabil 2010 Apr;24(4):352-62.
(18)   Petajan JH, Jarcho LW. Motor unit control in Parkinson's disease and the influence of levodopa. Neurology 1975;25:866-9.
(19)   LeWitt PA, Bharucha A, Chitrit I, Takis C, Patil S, Schork MA, et al. Perceived exertion and muscle efficiency in Parkinson's disease: L-DOPA effects. Clin Neuropharmacol 1994 Oct;17(5):454-9.