Cell Models


Type 2 diabetes er en kompleks sygdom og fedme og fysisk inaktivitet er stærke risikofaktorer for udvikling af sygdommen. Mange organer påvirkes af type 2 diabetes, hvilket resulterer i, at de bliver dysfunktionelle. De organer, der er mest udsatte, i forhold til energiforbrug og deponering er skeletmuskulatur og fedtvæv. Hvordan energiomsætning i musklerne balanceres i forhold til lipider i fedtcellerne er afgørende for metabolisk ligevægt og dette reguleres på flere niveauer.

Vi isolerer muskelstamceller (satellitceller) fra skeletmuskulaturen i mennesker og dyrker dem i kultur. Formålet er at undersøge, om dette tidlige muskelcellestadie er påvirket af livsstilsrelaterede faktorer såsom fysisk inaktivitet, fedme og type 2 diabetes. Udover stamceller fra muskel, isolerer og studerer vi også stamceller fra fedt, især de såkaldte brune fedtceller. For nylig blev brunt fedt identificeret i voksne mennesker. Dette væv er især af interesse for os, da det ikke blot lagres på samme måde som "normalt" hvidt fedt, men også selv kan forbruge fedt som energi ved at producere varme som en fysiologisk reaktion på kulde. Flere undersøgelser har påvist en brun fedtlignende-fænotype i hvidt fedt i mus, som induceres via en proces kaldet "browning”. Visse sygdomstilstande indebærer, at ”browning” af hvidt fedt også kan forekomme i mennesker. En af vores hypoteser er, at induktion af brune fedtdepoter samt ”browning” af hvide fedtdepoter i overvægtige mennesker kan modvirke fedme og type 2 diabetes.

Vi benytter en translationel tilgang til at studere mekanismen bag aktiveringen af brunt fedt og”browningen” af det hvide fedt. Ved at isolere stamceller fra det brune og hvide fedt fra mennesker med forskellige metaboliske profiler eller fra mennesker, der udsættes for kulde, håber vi at identificere specifikke regulatorer af brunt fedt og brunfarvning.

Ikke-kodende RNA anerkendes i stigende grad som vigtige regulatorer af celleidentitet og funktion. Disse molekyler koder ikke for nogle specifikke proteiner, men repræsenterer funktionelle enheder, der styrer genekspression og proteinfunktion på flere niveauer i cellen. Vi har udviklet flere metoder til at studere ikke-kodende RNA’s rolle ved aktiveringen af det brune fedt og ved ”browning” af det hvide fedt.  

Artikler:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28431377

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28545587

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23663743