Gruppen for fysisk inaktivitet og øvrige sygdomme


Selv få dages sengeleje har udtalte negative konsekvenser for kondition og stofskifte, og blot 14 dages passiv livsstil har mærkbare konsekvenser på kondition, sukkerstofskifte og kropskomposition.

Personer med kronisk sygdom vil oftere end andre opleve perioder med udtalt fysisk inaktivitet (akut inaktivitet). Det kan eksempelvis være i forbindelse med akut forværring af en kronisk sygdom eller som følge af sengeleje i forbindelse med knoglebrud, ved kirurgi eller ved kritisk sygdom.

Personer med kronisk sygdom er i særlig risiko for at deres funktionelle kapacitet bliver så ringe, at der opstår afhængighed af andre. Vigtigheden af at undgå inaktivitet hos disse personer er derfor klar.

Vi forsker i effekten af fysisk inaktivitet på helbredet, på bl.a. følgende måder:

  1. Interventionsstudier på indlagte patienter for at undersøge om øget fysisk aktivitet under indlæggelse har betydning for indlæggelsestid, antal genindlæggelser og for niveauet af fysisk aktivitet efter udskrivelse.
  2. Human eksperimentelle inaktivitetsstudier på raske individer for at klarlægge de mekanistiske årsager til den negative effekt af fysisk inaktivitet på helbred.
  3. Human eksperimentelle træningsstudier på raske og specifikt organsyge personer (f.eks. hjertekarsygdom, lunge- og leversygdom), for at forstå, hvordan signalstoffer fra forskellige organer reguleres af fysisk aktivitet, samt hvordan disse signalstoffer påvirker andre væv, såsom fedt- og muskelvæv.