Gruppen for Cancer


Befolkningsundersøgelser viser, at motion kan nedsætte risikoen for at udvikle kræft, samt reducere dødeligheden fra (af?) en kræftsygdom. Derudover oplever kræftpatienter, der deltager i træningsstudier, en forbedring i kondition og muskelstyrke, mindre træthed og bedre livskvalitet.

Motion anbefales derfor nu til de fleste kræftpatienter, og alle kræftpatienter vil i fremtiden kunne komme til et kommunalt rehabiliteringstilbud.

Vi arbejder ud fra to overordnede mål:

  1. At belyse hvordan motion påvirker kræft

Med baggrund i den nedsatte risiko for kræft og effekten på opstået kræftsygdom, er vores tanke, at motion direkte kan påvirke kræftcellers vækst og stofskifte. Vi har i celle- og dyreforsøg vist, at motion kan hæmme væksten af tumorer med over 50 %. Det er vist på tværs af adskillige kræftdiagnoser, og i alle de typer af kræft, som vi har undersøgt. Vi arbejder ud fra den hypotese, at der under motion sker markante ændringer i blodets sammensætning med induktion af stress hormoner, udskillelse af muskel-afledte faktorer (myokiner) og rekruttering af immun celler; og at det er den akutte rekruttering af disse faktorer til blodet, der styrer kræftcellernes vækst og stofskifte. Ved at forstå hvilke faktorer, som har betydning for motions effekt på kræftceller, vil vi på sigt kunne designe effektfulde måder at træne på, der ikke bare forbedrer patienternes fysik og livskvalitet, men som også vil kunne spille en direkte rolle i kontrollen af deres kræftsygdom.

  1. At lave træningstilbud for kræftpatienter i den præ-operative fase af deres kræftbehandling

Vi har fokuseret vores kliniske interventioner på de patienter, der har et forløb før de skal opereres for deres kræftsygdom. Vores grundlæggende hypotese er, at fysisk træning under og efter behandling kan modvirke tab af fysisk funktion, og herigennem:


• Forbedre overlevelsen og nedsætte risikoen for tilbagefald af kræftsygdom
• Reducere komplikationer efter en kræftoperation, hvilket bl.a. kunne føre til kortere indlæggelsestid
• Reducere bivirkningerne af kræftbehandlingen, således at kræftbehandlingen bedre tåles
• Forebygge eller modvirke forværring af følgesygdomme
• Påvirke de faktorer i blodet, som vi har identificeret til direkte at påvirke kræftcellers vækst og stofskifte

Vores fund er beskrevet i disse artikler:

  1. Pernille Hojman, Julie Gehl, Jesper F. Christensen and Bente K. Pedersen. Molecular mechanisms linking exercise to cancer prevention and treatment. Cell Metab, pii: S1550-4131(17)30567-3.
  2. Christine Dethlefsen, Louise Seier Hansen, Christian Lillelund, Christina Andersen, Julie Gehl, Jesper Frank Christensen, Bente Klarlund Pedersen, and Pernille Hojman. 2017. Exercise-induced catecholamines activate the Hippo tumor suppressor pathway to reduce risks of breast cancer development. Cancer Res, 77(18):4894-4904.
  3. Christine Dethlefsen, Christian Lillelund, Julie Midtgaard, Christina Andersen, Bente Klarlund Pedersen, Jesper Frank Christensen, Pernille Hojman. 2016. Exercise Regulates Breast Cancer Cell Viability - Systemic Training Adaptations versus Acute Exercise Responses. Breast Cancer Res Treat, 159 (3):469-79.
  4. Line Pedersen, Manja Idorn, Gitte H. Olofsson, Britt Lauenborg, Intawat Nookaew, Rasmus Hvass Hansen, Helle Hjorth Johannesen, Jürgen C. Becker, Katrine S. Pedersen, Christine Dethlefsen, Jens Nielsen, Julie Gehl, Bente K. Pedersen, Per thor Straten, Pernille Hojman. 2016. Voluntary running suppresses tumor growth through epinephrine- and IL-6-dependent NK cell mobilization and redistribution. Cell Metabolism, 23(3):554-62. doi: 10.1016/j.cmet.2016.01.011.

 

Figure from Hojman et al, Cell Metab 2018