Centerets forskning

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed (CFAS) arbejder på at udvikle fysisk træning som behandling af længerevarende sygdomme. Hver 3. voksne dansker har en eller flere længerevarende sygdomme. Det drejer sig bl.a. om type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, KOL og cancer. Fysisk træning har en potentiel terapeutisk effekt på alle disse sygdomme. De sygdomme, vi sædvanligvis kalder kroniske, kan måske helbredes.

Der er i dag evidens for, at fysisk træning i nogle tilfælde er lige så effektiv som eller i særlige situationer mere effektiv end medicinsk behandling. Det er også vist, at fysisk aktivitet kan addere til effekten af en medicinsk behandling.Der er imidlertid behov for at vide, hvilken form for træning, der er mest effektiv for den enkelte patient. Det betyder, at vi er nødt til at forstå, hvordan træningen påvirker sygdomsmekanismerne.

Her er et eksempel. For at forstå hvordan fysisk træning påvirker kræftsygdomme, arbejder vi med mus, der har forskellige former for cancer, og undersøger, hvordan fysisk aktivitet påvirker cancervækst. Vi har f.eks. fundet, at nogle særlige dræberceller, natural killer celler, kommer ud i blodet, når mus er aktive i et løbehjul. Disse dræberceller vil under indflydelse af adrenalin og en muskelfaktor, IL-6, dræbe cancercellerne, så der ikke dannes cancer eller så tumoren vokser langsommere. Disse resultater anvendes nu med henblik på at styre træningen af patienter med kræft på en sådan måde, at dræbercellerne aktiveres.

Centerets virksomhed er organiseret som et hjul.

Forskning i en sygdom (blåt område) vil anvende flere laboratorier og faciliteter (gult område) og skal videretestes i modelkommune eller modelhospital (grønt område) og indgå i centerets aktiviteter, hvad angår uddannelse og formidling (lyserødt område). Forskningen er med andre ord translationel og strukturen tillader, at vores resultater kan finde anvendelse på relativt kort sigt.

 

  

Det er et centralt princip for CFAS, at den forskning, der foregår i laboratorierne, kan finde direkte anvendelse ude i den virkelige verden - både på hospitaler, i kommuner og hos den enkelte borger. Derudover tilstræber vi, at der opnås synergi mellem de forskellige projekter i CFAS, så erfaringer fra en sygdom kan føres videre over på andre sygdomme.