Aktiv Sundhed

Hvad vil vi?

BenteTrygFondens Center for Aktiv Sundhed vil med udgangspunkt i forskningen udvikle nye træningsformer, der kan anvendes som ideel behandling af personer med en række kroniske sygdomme med fælles behandlingsudfordringer.

Læs mere ...

Find os her

Postadresse: Rigshospitalet afsnit 7641, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø

Besøgsadresse: Rigshospitalet afsnit 7542 (Opgang 75). Du finder os ved at dreje ned ad Ole Maaløes Vej 24, 2200 KBH N (indgang ved Tagensvej 20) og gå/køre til enden af vejen, hvor du drejer til højre (se kort nedenfor). 
Hvis du kører efter GPS, så sæt den til Ole Maaløes Vej 24 (selvom der ikke er en opgang, der er markeret 24).

E-mail: cfas.rigshospitalet@regionh.dk

Tlf.: 3545 7641

 

Læs mere ...