Evidens

Fysisk træning kan anvendes som led i behandlingen af en lang række sygdomme. Her beskrives det evidensbaserede grundlag for fysisk træning som terapi ved en række sygdomme.

Den fysiske træning kan have klinisk effekt, enten ved direkte at påvirke sygdomspatogenesen (f.eks. claudicatio intermittens, iskæmisk hjertesygdom), ved at bedre dominerende symptomer ved grundsygdommen (f.eks. kronisk obstruktiv lungesygdom), ved at øge kondition, styrke og dermed livskvaliteten hos patienter, der er svækkede af sygdom (f.eks. cancer). Målet er, at alle patienter kan motionere, således at de opnår den positive effekt på forebyggelsen af andre sygdomme (f.eks. type 1-diabetes, astma).

Angst

Angst er en af de mest almindelige psykiske sygdomme i Danmark. Man regner med, at 5% af alle danskere aktuelt lider af sygelig angst. I løbet af et år vil ca. 7% opleve at få én eller anden form for angstsygdom, mens 15% vil opleve at få en angstsygdom i løbet af livet.

Læs mere ...

Artrose

Osteoarthritis (artrose, slidgigt) er den hyppigste ledsygdom og en af de hyppigste kroniske sygdomme. Stort set alle +60-årige har objektive tegn på slidgigt i mindst ét led (1).

Læs mere ...

Cancer

I vor del af verden er cancer og hjertekarsygdomme de vigtigste årsager til præmatur død. Cancer er benævnelsen for en gruppe sygdomme domineret af ukontrolleret cellevækst, hvilket resulterer i kompression, invasion og nedbrydning af nærliggende friskt væv.

Læs mere ...

Cystisk fibrose

Cystisk fibrose er den hyppigste autosomale recessive, arvelige, potentielt livstruende sygdom (1). Blandt den hvide race er incidensen én pr. 2.500 personer. Cystisk fibrose er en systemsygdom, men det dominerende symptom er progredierende obstruktiv lungesygdom, som med tiden fører til respirationsinsufficiens og cor pulmonale (2).

Læs mere ...

Depression

Omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv, prævalensen er 6%. Endnu flere oplever mildere former for depression. Kvinder rammes dobbelt så hyppigt som mænd. Nogle deprimerede føler sig kede af det eller triste, mens andre har svært ved at føle noget overhovedet; et kardinalsymptom er træthed.

Læs mere ...

Diabetes type 2

Type 2-diabetes er en metabolisk sygdom karakteriseret ved hyperglykæmi og abnormiteter i glukose-, fedt- og proteinstofskiftet (1;2). Sygdommen skyldes insulinresistens i tværstribet muskulatur og en betacelledefekt, som forhindrer, at en forøget insulinsekretion kompenserer for insulinresistensen.

Læs mere ...

Hiv-infektion

Infektion med human immundefekt virus (hiv) leder ubehandlet til progressiv immundefekt og død i løbet af 10-12 år. I Danmark lever ca. 5.000 mennesker med hiv. Af dem går ca. 4.000 jævnligt til kontrol på et af de danske hiv-ambulatorier, og omkring 2.900 er i medicinsk behandling for deres hiv-infektion.

Læs mere ...

Hyperlipidæmi

Hyperlipidæmi er forhøjet koncentration af kolesterol og triglycerid i blodet. Primære hyperlipidæmier forårsaget af miljøpåvirkninger og genetiske faktorer er langt de hyppigste og udgør ca. 98 % af alle hyperlipidæmier.

Læs mere ...

Infektioner - akutte

Akut infektion er blandt de hyppigste årsager til sygefravær og til patient-læge-kontakt. Vi lever i et konstant miljø af mikroorganismer og udsættes i dagligdagen for myriader af virus og bakterier.

Læs mere ...

Kronisk obstruktiv lungesygdom

Det skønnes, at mindst 150.000 danskere har symptomgivende kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) (1). Sygdommen er karakteriseret ved irreversibel nedsættelse af lungefunktionen (2).

Læs mere ...

Kronisk uræmi

Kronisk uræmi (nyresygdom) kan defineres som irreversibelt tab af den glomerulære filtrationsevne (GFR) og medfører et toksisk syndrom med forhøjet kreatinin og manglende evne til at regulere nyrernes udskillelse af natrium, kalium og syre.

Læs mere ...

Metabolisk Syndrom

Det metaboliske syndrom benævnes også insulinresistenssyndromet, da syndromet bl.a. er karakteriseret ved nedsat insulinvirkning. Der findes flere definitioner af det metaboliske syndrom, men samlet omfatter det metaboliske syndrom: abdominal fedme, insulinresistens, hypertension og hyperlipidæmi.

Læs mere ...

Overvægt

Overvægt er en tilstand, hvor en unormalt stor del af legemsvægten udgøres af fedt.

Læs mere ...

Polycystisk ovarie syndrom

Polycystisk ovarie (PCO) betyder, at æggestokkene (ovarierne) har mange cyster = blærer beliggende i overfladen af æggestokken. Man diagnosticerer PCO ved hjælp af ultralyd. De fleste kvinder får stillet diagnosen i forbindelse med undersøgelse af årsager til uregelmæssige menstruationer eller barnløshed (1-3).

Læs mere ...

Rygsmerter

”Ondt i ryggen” defineres som træthed, gener eller smerter i lænderyggen, med eller uden udstrålende smerter til ben(ene) (1).

Læs mere ...

Sklerose - dissemineret

Dissemineret sklerose (multipel sklerose) er en kronisk sygdom, som normalt er præget af langsomt fremadskridende invaliditet. Cirka 350 danskere rammes hvert år, og 9.500 til 10.000 patienter har sygdommen i Danmark (1).

Læs mere ...

Apopleksi

Apoplexia cerebri (stroke, slagtilfælde, apopleksi) defineres af WHO som hurtigt indsættende forstyrrelse i hjernens funktion med symptomer, der varer mere end 24 timer eller fører til døden, og hvor årsagen med stor sandsynlighed er vaskulær.

Læs mere ...

Astma

Asthma bronchiale (astma) er en kronisk inflammatorisk sygdom, karakteri­seret ved anfaldsvis reversibel nedsættelse af lungefunktionen og øget følsomhed i luftvejene for en række stimuli (1).

Læs mere ...

Claudicatio intermittens

Arteriel insufficiens i underekstremiteterne (underekstremitetsiskæmi, beniskæmi) er en kronisk obstruktiv sygdom i aorta neden for afgangen af nyrearterierne, aa. iliacae og arterierne i underekstremiteterne sædvanligvis forårsaget af aterosklerose.

Læs mere ...

Demens

Demens er en svækkelse af hjernens kognitive funktion ud over, hvad man normalt forventer af svækkelse pga. alderdom.

Læs mere ...

Diabetes type 1

Type 1-diabetes er en autoimmunsygdom, der debuterer hos børn eller voksne. Sygdommen skyldes destruktion af betacellerne i pancreas, hvilket medfører, at insulinproduktionen ophører.

Læs mere ...

Fibromyalgi

De diagnostiske kriterier for fibromyalgi er beskrevet af American College of Rheumatology (1) og senere justeret i en konsensusrapport fra 1996 (2). Fibromyalgi er betegnelsen for et symptomkompleks, der optræder hos patienter med udbredte diffuse behandlingsresistente, ikke-inflammatoriske sene- og muskelsmerter af mindst 3 måneders varighed.

Læs mere ...

Hjertesvigt

Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertets pumpeevne ikke kan opfylde de metaboliske krav fra de perifere væv (1).

Læs mere ...

Hypertension

Hypertension er en vigtig risikofaktor for apoplexia cerebri, akut myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens og pludselig død. Grænsen mellem lavt og normalt blodtryk er ikke skarp, da hyppigheden af de nævnte hjertekarsygdomme stiger med blodtryksniveauet allerede fra relativt lavt blodtryk.

Læs mere ...

Iskæmisk hjertesygdom

Ved iskæmisk hjertesygdom forstås en patofysiologisk tilstand med nedsat blodforsyning til hjertemusklen i et sådant omfang at der opstår iskæmi dvs. iltmangel.

Læs mere ...

Kronisk træthedssyndrom

Betegnelsen kronisk træthedssyndrom (CFS) har vundet indpas som betegnelse på en vanskelig definerbar tilstand, der tilsyneladende ikke repræsenterer en patogenetisk sygdomsenhed.

Læs mere ...

Mavetarmsygdomme

I denne artikel behandles mavetarmkanalens symptomer under ét, idet der lægges vægt på, i hvilket omfang træning provokerer symptomer.

Læs mere ...

Osteoporose

Osteoporose (på dansk knogleskørhed) er en sygdom karakteriseret ved nedsat knoglemængde og ændret mikro-arkitektur, som nedsætter knoglernes brudstyrke.

Læs mere ...

Parkinsons sygdom

Mellem 5.000 og 6.000 mennesker i Danmark lider af Parkinsons sygdom. Sygdommen starter typisk i 65-års alderen, men hos 5-10% er sygdomsdebut før 40-års alderen.

Læs mere ...

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) forekommer hos 0,5-1% af alle danskere, dobbelt så hyppigt hos kvinder som hos mænd. Sygdommen kan debutere i alle aldre, men det sker hyppigst, når patienten er mellem 45 og 65 år.

Læs mere ...

Skizofreni

Skizofreni er betegnelsen for en gruppe sindslidelser, som er præget af svære forstyrrelser af tankevirksomhed og følelsesliv.

Læs mere ...

Stress

I 2006 definerede Arbejdsmiljøinstituttet stress således: 
Tilstanden viser sig ved anspændthed og ulyst. Man er meget anspændt og parat til handling. Men samtidig føler man ulyst og har en negativ forventning til at kunne udføre en opgave eller sit job. Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme”.

Læs mere ...