Forsøgspersoner

Vi søger jævnligt forsøgspersoner til forskningsprojekter. Nedenfor kan du læse om nogle af de aktuelle projekter.

 

Læs om U-TURN 2 forskningsprojektet

Motion U-TURN 2 er en udløber af TV-programmet med Chris MacDonald fra 2013, hvor deltagerne forbedrede deres sygdomsbillede ved hjælp af livsstilsændringer. Vi ønsker at undersøge om erfaringerne fra TV-programmet kan overføres til en større gruppe personer med type 2 diabetes uden at deltagerne bliver fulgt af TV.