Gruppen for stamceller


Type 2 diabetes er en kompleks sygdom, hvor fedme og fysisk inaktivitet er en stærk risikofaktor for udvikling af sygdommen. Mange organer påvirkes af type 2 diabetes, hvilket resulterer i, at de bliver dysfunktionelle. De vigtigste udsatte organer i forhold til energiforbrug og deponering er skeletmuskulatur og fedtvæv. Balanceringen af energiomsætning i musklerne med lipider i fedtcellerne er afgørende for metabolisk ligevægt og dette reguleres på flere niveauer.

Vi isolerer muskel stamceller (satellitceller) fra skeletmuskulaturen i mennesker og dyrker dem i kultur. Formålet er at undersøge om dette tidlige muskelcellestadie er påvirket af livsstilsrelaterede faktorer såsom fysisk inaktivitet, fedme og type 2 diabetes. Udover stamceller fra muskel, isolerer og studerer vi stamceller fra fedt, især de såkaldte brune fedtceller. For nylig blev brunt fedt identificeret i voksne mennesker. Dette væv er især af interesse for os, da det ikke lagrer fedt som "normalt" hvidt fedt, men også kan forbruge fedt ved at producere varme som en fysiologisk reaktion på kulde. Flere undersøgelser har vist en brun fedtlignende-fænotype kan induceres i hvidt fedt i mus, en proces kaldet "browning”. Visse sygdomstilstande indebærer, at ”browning” af hvidt fedt også kan forekomme i mennesker. En af vores hypoteser er, at induktion af brune fedtdepoter samt ”browning” af hvide fedtdepoter i overvægtige mennesker kan modvirke fedme og type 2 diabetes.

Vi benytter en translationel tilgang til at studere mekanismen bag aktiveringen af brunt fedt og hvordan ”browning” af det hvide fedt kan ske. Ved at isolere stamceller fra det brune og hvide fedt fra folk med forskellige metaboliske profiler eller fra mennesker, der udsættes for kulde, håber vi at identificere specifikke regulatorer af brunt fedt og brunfarvning.

Ikke-kodende RNA anerkendes i stigende grad som vigtige regulatorer af celleidentitet og funktion. Disse molekyler koder ikke for nogle proteiner, men repræsenterer funktionelle enheder, der styrer genekspression og proteinfunktion på flere niveauer i cellen. Vi har udviklet flere metoder til at studere ikke-kodende RNA’s rolle ved aktiveringen af det brune fedt og ved ”browning” af det hvide fedt.