Gruppen for diabetes – clinical/applied


Gruppen arbejder dels med optimering af træningsprogrammer for personer med type 2 diabetes (T2D) og dels med betydningen af samtidig behandling med lægemidler og fysisk aktivitet. Vores overordnede strategi er at lave kliniske translationelle studier med fokus på integrativ fysiologi.

Hvad angår optimering af træningsprogrammer for personer med T2D har vi vist, at intervalgang, bestående af gentagne cykli af 3 min hurtig og 3 min langsom gang, er almindelig kontinuerlig gang, matchet for træningsvolumen samt –energiforbrug, overlegen i forhold til at forbedre blodsukkerregulationen. Vi har endvidere fundet at disse forbedringer primært skyldes forbedringer i glukoseeffektiviteten; noget vi planlægger at arbejde videre på.

Ift. betydningen af samtidig behandling med lægemidler og fysisk aktivitet har vi initielt koncentreret os om lægemidlet metformin. Vi har gennemført et studie, hvor vi har fundet at den subjektive anstrengelse ved et træningspas med en given intensitet er højere når man får metformin ift. når man får placebo. Aktuelt arbejder vi på at undersøge, hvorvidt de forbedringer man normalt ser i kondition og blodsukkerregulation efter en træningsperiode afhænger af om man samtidig får metformin.