Grupper

Gruppen for stamceller

Type 2-diabetes er en kompleks sygdom og fedme er en stærk risikofaktor for udvikling af sygdom. Flere væv er dereguleret og bliver dysfunktionelle herunder de vigtigste i forhold til energiforbrug og deponering: skeletmuskulatur og fedtvæv.

Læs mere ...

Gruppen for Modelkommune

Fysisk aktivitet er en af hjørnestene i egenomsorgen for patienter med kroniske sygdomme. Adskillige studier har dog vist, at der er problemer med at fastholde livsstilsændringer som fysisk aktivitet gennem længere tid for patienter med kroniske sygdomme.

Læs mere ...

Gruppen for leversygdom

Leveren er et centralt organ i stofskiftet, hvor både kolesterol-, sukker-, fedt- og proteinstofskiftet er forankret, men leveren udskiller også signalstoffer til resten af kroppen. I levergruppen arbejder vi med at forstå, hvordan motion påvirker leverens udskillelse af disse signalstoffer, samt at finde nye.

Læs mere ...

Gruppen for fysisk inaktivitet

Selv få dages sengeleje har udtalte negative konsekvenser for kondition og stofskifte og blot 14 dages passiv livsstil har mærkbare konsekvenser på kondition, sukkerstofskifte og kropskomposition .

Læs mere ...

Gruppen for cancer

Befolkningsundersøgelser viser, at motion kan nedsætte risikoen for at udvikle kræft, samt reducere dødeligheden fra en kræftsygdom. Derudover oplever kræftpatienter, der deltager i træningsstudier, en forbedring i kondi og muskelstyrke, mindre træthed og bedre livskvalitet.

Læs mere ...