Centerets forskning - overblik

Et centralt princip i centeret er, at den forskning der foregår i laboratorierne kan finde direkte anvendelse ude i den virkelige verden - både på hospitaler, i kommuner og hos den enkelte borger.

Centerets forskning er organiseret som et hjul. Forskning i en sygdom (blåt område) vil anvende flere laboratorier og faciliteter (gult område) og skal videretestes i modelkommune, modelhospital og indgå i centerets aktiviteter , hvad angår uddannelse og formidling (grønt område). Det tilstræbes at der opnås synergi mellem de forskellige projekter i centeret, således at erfaring fra en sygdom, kan anvendes ved en andre sygdomme. Forskningen er translationel og strukturen tillader, at resultater kan finde anvendelse på relativt kort sigt.