Vi søger raske forsøgspersoner til et 4 måneders projekt om overspisning og træning

Vi søger raske mænd født med en normal fødselsvægt i 1979-1980. Forskningsprojektet går ud på at undersøge, hvordan overspisning efterfulgt af træning påvirker kroppen og især lever, muskler og fedtdepoter.

Hvad er "normal fødselsvægt"?
Du skal være født med en normal fødselsvægt på 3500-4100 g til termin dvs. i uge 39-41. Hvis du ikke kender din fødselsvægt eller ikke ved, om du er født til termin, kan vi i de fleste tilfælde finde informationen.

Undersøgelser, du vil bl.a. få foretaget:
Projektet er omfattende, idet du skal møde til tre identiske undersøgelser af 1½ dags varighed på Rigshospitalet. Derudover vil der være en indledende helbredsundersøgelse.

  • MR skanning af lever og fedtdepoter
  • Analyse af kropssammensætningen med bestemmelse af muskelmasse og fedtprocent
  • Konditions- og styrketest
  • Undersøgelse af hvordan et måltid omsættes inkl. energiforbrænding
  • Blodprøver, muskel- og fedtvævsprøver

Tidspunkt:
De første forsøgspersoner kan starte i løbet af juni 2016, og projektet forløber over ca. 4 måneder for hver enkelt deltager. Det er muligt at starte senere på året, hvis det passer bedre.

Undersøgelser og metode:
Interesserede deltagere vil skulle overspise simple kulhydrater (25 % flere kalorier end hvad du normalt spiser) i 4 uger. Du vil få udleveret en snack-pakke til hver dag bestående af slik, kiks, juice og sodavand som skal indtages udover din normale kost.

Efter overspisningen starter en periode på 3 måneder, hvor du ved lodtræning enten:

  • skal følge et træningsprogram 3 gange om ugen (med hjælp fra en træner) eller
  • skal udføre den mængde fysisk aktivitet som du plejer

Sted:
Rigshospitalet, Endokrinologisk afdeling
Diabetes og metabolisme, afsnit 7652
Tagensvej 20, 5 sal
2200 København N.

Honorar:
Du vil modtage et honorar på 4800 kr. for fuld deltagelse i forsøget.

Tilmelding:
Hvis du ønsker at tilmelde dig projektet eller for at få yderligere information, vil vi bede dig kontakte os ved at sende en mail til info-hco.rigshospitalet@regionh.dk eller ringe på tlf. 5144 6568.

Hvis du er egnet til at deltage i forsøget, sender vi en uddybende beskrivelse af projektet. Vi vil kontakte dig tidligst to hverdage efter, at du har modtaget informationsmaterialet. Ved denne samtale gennemgås projektet af en projektansvarlig, og du har mulighed for at stille spørgsmål til projektet.