Aktiv Sundhed

Centerets forskning - overblik

Et centralt princip i centeret er, at den forskning der foregår i laboratorierne kan finde direkte anvendelse ude i den virkelige verden - både på hospitaler, i kommuner og hos den enkelte borger.

Læs mere ...

Gruppen for diabetes patofysiologi

CFAS gruppen for Diabetes Patofysiologi

I diabetes patofysiologi gruppen er interleukin-6 (IL-6) omdrejningspunktet. Interleukin-6 bliver produceret af immunceller og spiller en vigtig rolle for kroppens immunforsvar. Ved sygdom, så som type 2 diabetes, samt ved overvægt, er IL-6 mængden i blodet kronisk forhøjet. Musklerne laver også IL-6, og som følge heraf, opstår der ved fysisk aktivitet kortvarigt forhøjede niveauer af IL-6 i blodet.

Læs mere ...

Gruppen for diabetes – clinical/applied

De kliniske fordele af motion for personer med type 2-diabetes mellitus (T2D) er veletablerede, og motion er en førstelinje behandling for T2D. Man har i mange år troet, at træningsvolumen var den eneste vigtige faktor at overveje når personer med T2D blev anbefalet motion, og man har derfor traditionelt anbefalet kontinuerlig træning med moderat intensitet. Man er dog på det seneste i stigende grad blevet opmærksom på, at intensitet samt typen af motion spiller en væsentlig rolle for de gavnlige virkninger der ses uafhængigt af den samlede træningsvolumen.

Læs mere ...

Gruppen for fysisk inaktivitet

Selv få dages sengeleje har udtalte negative konsekvenser for kondition og stofskifte og blot 14 dages passiv livsstil har mærkbare konsekvenser på kondition, sukkerstofskifte og kropskomposition .

Læs mere ...

Gruppen for cancer

Befolkningsundersøgelser viser, at motion kan nedsætte risikoen for at udvikle kræft, samt reducere dødeligheden fra en kræftsygdom. Derudover oplever kræftpatienter, der deltager i træningsstudier, en forbedring i kondi og muskelstyrke, mindre træthed og bedre livskvalitet. Motion anbefales derfor nu til de fleste kræftpatienter, og alle kræftpatienter vil i fremtiden kunne komme til et kommunalt rehabiliteringstilbud.

Læs mere ...

Gruppen for leversygdom

Leveren er et centralt organ i stofskiftet, hvor både kolesterol-, sukker-, fedt- og proteinstofskiftet er forankret, men leveren udskiller også signalstoffer til resten af kroppen. I levergruppen arbejder vi med at forstå, hvordan motion påvirker leverens udskillelse af disse signalstoffer, samt at finde nye.

Læs mere ...

Gruppen for stamceller

Type 2-diabetes er en kompleks sygdom og fedme er en stærk risikofaktor for udvikling af sygdom. Flere væv er dereguleret og bliver dysfunktionelle herunder de vigtigste i forhold til energiforbrug og deponering: skeletmuskulatur og fedtvæv.

Læs mere ...

Gruppen for Modelkommune

Fysisk aktivitet er en af hjørnestene i egenomsorgen for patienter med kroniske sygdomme. Adskillige studier har dog vist, at der er problemer med at fastholde livsstilsændringer som fysisk aktivitet gennem længere tid for patienter med kroniske sygdomme. Derfor er et af vores vigtigste fokusområder i gruppen at fokusere på hvordan vi kan tilrettelægge rehabilitering af patienter med kronisk sygdom mest hensigtsmæssigt og dermed understøtte hvordan vi kan motivere patienter med kroniske sygdomme til vedvarende livsstilsændringer. 

Læs mere ...

Læs om U-TURN 2 forskningsprojektet

Motion U-TURN 2 er en udløber af TV-programmet med Chris MacDonald fra 2013, hvor deltagerne forbedrede deres sygdomsbillede ved hjælp af livsstilsændringer. Vi ønsker at undersøge om erfaringerne fra TV-programmet kan overføres til en større gruppe personer med type 2 diabetes uden at deltagerne bliver fulgt af TV.

Læs mere ...