Velkommen til CFAS Ambassadør-programmet! 


Formålet med ambassadørprogrammet er at få viden om fysisk træning som behandling ud til alle landets kommuner samt at efteruddanne fagpersoner ift. fysisk aktivitet.
Samtidigt vil programmet udgøre et netværk for ide- og erfaringsudveksling.

Næste ambassadørdag bliver annonceret her på siden når næste dato vides.CFAS ambassadør Dagen afholdes i CFAS' lokaler på Rigshospitalet.