Ambassadørprogrammet

Velkommen til CFAS Ambassadør-programmet! 


Formålet med programmet er at få viden om fysisk træning som behandling ud til alle landets kommuner samt at efteruddanne fagpersoner ift. fysisk aktivitet.
Samtidigt vil ambassadørprogrammet udgøre et netværk for ide- erfaringsudveksling.

Næste ambassadørdag afholdes den 2. oktober, 2018.
Dagen holdes i CFAS' lokaler på Rigshospitalet. 

 CFAS ambassadør