• Nyt om forskning i cancer og hård motion


    Når vi taler om sygdom, er det ofte med vendinger om, at vi skal holde os i ro og blive i sengen. Men hvis vi er alvorligt syge, skal vi måske i stedet gøre det stik modsatte. Også selv om det i første omgang udløser en stressreaktion i kroppen. Hør humanbiolog og PhD Pernille Højman i Brinkmann på P1 fortælle om sine forsøg der har vist at hård motion kan være med til at bekæmpe kræftceller.

    https://www.dr.dk/radio/p1/brinkmann-paa-p1/brinkmann-pa-p1-13

Hvad vil vi?

BenteTrygFondens Center for Aktiv Sundhed vil med udgangspunkt i forskningen udvikle nye træningsformer, der kan anvendes som ideel behandling af personer med en række kroniske sygdomme med fælles behandlingsudfordringer.

Læs mere ...

Centerets forskning - overblik

Et centralt princip i centeret er, at den forskning der foregår i laboratorierne kan finde direkte anvendelse ude i den virkelige verden - både på hospitaler, i kommuner og hos den enkelte borger.

Læs mere ...

CFAS Ambassadør-programmet

Velkommen til CFAS Ambassadør-programmet! CFAS ambassadørFormålet med programmet er at få viden om fysisk træning som behandling ud til alle landets kommuner samt at efteruddanne fagpersoner ift. fysisk aktivitet. Samtidigt vil ambassadørprogrammet udgøre et netværk for ide- erfaringsudveksling.

Næste ambassadørdag vil være 11. januar 2018. Dagen holdes i CFAS' lokaler på Rigshospitalet.

Læs mere ...

Døre

Hvilestofskifte

Vær aktiv